Bandschade

in Schade

Wanneer een band om een andere reden dan de reguliere slijtage vervangen of gerepareerd moet worden dan spreken we van schade.  Als deze band te repareren is, dan zijn de kosten voor ons. Wanneer de band vervangen moet worden, wordt er een gedeelte van de daadwerkelijke kosten doorbelast, uiteraard tot een maximum van het eigen risico

Related Articles