Schade bij inname

in Einde leasecontractSchade

Leaseauto’s die na contractbeëindiging weer bij ons worden ingeleverd, vertonen altijd enige mate van slijtage. Dat is niet verwonderlijk: ze zijn een aantal jaren gebruikt en hebben de nodige kilometers gereden. ‘Zo goed als nieuw’ bestaat dan niet.

We maken onderscheid tussen gebruikersschade (acceptabele schade) en schade (onacceptabele schade).
Acceptabele schade
Onder gebruikersschade valt alle slijtage of beschadigingen die gezien de leeftijd en de kilometerstand van de auto verwacht kan worden, en die voortkomt uit normaal gebruik van de auto.
Onacceptabele schade
Bij onacceptabele schades betreft het schade die van invloed is op de visuele staat van de auto en/of de functionaliteit. Het gaat om schade die niet toegerekend kan worden aan normaal gebruik of ouderdomsslijtage en van invloed is op de prijs die een eventuele koper bereid is te betalen.

Innamerapport
Na aankomst van de leaseauto op het Remarketing terrein wordt een digitaal innamerapport opgesteld door Autoinspectie.nl. met hierin alle relevante opmerkingen en geconstateerde schades. Autoinspectie.nl is een onafhankelijk bedrijf gespecialiseerd in het innemen en schouwen van leaseauto’s. Het innamerapport vormt de basis voor een eventuele doorbelasting van niet gemelde, onacceptabele schades. Autoinspectie.nl registreert, rapporteert en transporteert.

Privatelase365.nl is degene die uiteindelijk bepaalt of er sprake is van waardevermindering vanwege de geconstateerde schade bij inname.

Voor alle aanwezige schades die bij inname aanwezig maar niet gemeld zijn kunnen kosten doorbelast worden. Dit geldt ook voor alle bovengenoemde niet ingeleverde zaken die onderdeel uitmaken van de leaseovereenkomst.

Related Articles