Tussentijds opzeggen

in Het leasecontract

Tijdens het eerste jaar kan jij je contract niet opzeggen. Daarna kan dit wel. Je koopt dan het contract af door 50% van de resterende termijnen te betalen. Hier zit wel een maximum aan: je betaalt nooit meer dan het verschil tussen de gezamenlijke termijnbedragen die zijn betaald en nog moeten worden betaald tot het moment van opzegging en de gezamenlijke (hogere) termijnbedragen die betaald zouden moeten worden tot dat moment indien de leaseovereenkomst direct voor deze kortere periode zou zijn aangegaan.

Rekenvoorbeeld

Contract met looptijd 36 maanden. De opzegging vindt plaats in de 24e maand.

Looptijd 24 maanden: leaseprijs € 289,-
Looptijd 36 maanden: leaseprijs € 249,-

De opzeggingsvergoeding bedraagt 50% van de 12 resterende termijnen x € 249 = € 1.494,-
De maximale opzeggingsvergoeding bedraagt 24 x (€ 289,- min € 249,-) = 24 x € 40,- = € 960,-

In dit geval wordt maximaal € 960,- in rekening gebracht.

Related Articles